torsdag 1. oktober 2009 | By: Scrappegal

StempelScrap i Lillestrøm

For noen helger siden var jeg på StempelScrap-messa på Lillestrøm. Jeg brukte mesteparten av tiden på å shoppe... Så det var ikke mye jeg fikk laget. Men jeg var på to kurs. Det ene kurset, var en beholder til ei vinflaske. Men den blei jeg aldri ferdig med..... Det andre kurset jeg var på, var et veggbilde. Jeg har alltid hatt lyst til å lage veggbilde i Shabby-stil. Men ikke fått det til. Så da jeg så det kurset, MÅTTE jeg bare bli med! Så da har jeg lyst til å vise dere åssen det blei!

Det var var Filharmonica som hadde kurset, så det er hennes ide vi har brukt. Litt viktig å få sagt før jeg legger ut min versjon av det.

* * *


A few weekends ago I was on a StampScrap-fair at Lillestrøm in the eastern Norway. I spent most of the time to shop ... So there wasn't much I made myself. But I was on two classes. One of them, was to make a decoration for a wine bottle. But I never got to finish it ..... The other class I was attending, was a wall picture. I've always wanted to create this beautiful wall pictures in Shabby style. But not gotten it right. So when I saw this class, I just had to join it! So then I wanted to show you the result!


It was the Filharmonica who had the class, so it's her idea we have used. A little important to say before I post my version of it.Veggbilde#1 - resized_blogg
This became my result of the class.

På dette andre bildet, er snora til å henge bildet opp i, også med, men det henger bare over bildet, siden jeg ikke hadde noe å henge det på mens jeg tok bildet......
Veggbilde#2- resized_blogg
On this second picture, is the string to hang the picture up in also present, but it hangs just down over the picture, since I had nothing to hang it on while I took the picture ......

Noen detaljbilder har jeg også tatt denne gangen (klikk på dem for å få dem større):
Veggbilde#3_detalj#1 - resized_blogg
Some detail photos I also have taken this time (click on them to make them larger)Veggbilde#4_detalj#2 - resized_blogg
Uploaded with plasq's Skitch!
Share this Post
Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This